برای تقویت قلب چی خوبه؟

مهربانی را اگر قسمت کنیم من یقین دارم به ما هم می رسد&آدمی گر ایستد بر بام عشق دست هایش تا خدا هم می رسد

پودر ریشه زعفران

پیش متخصص قلب برو تپش قلب شاید از پرولاپس دریچه میترال باشه که برای اون هم پرانول تجویز میکنن

صبح قبل ازصبحونه شربت گگلابو زعفرون وتخم فرنجمشک بخور واسه تقویت قلب هس 

تا ده روز بخورش 
معمولاطپش قلب ازسردی قلب هستش هرجا ازبدن رطوبتش زیادباشه حرکتش کند میشه 
پیاده روی از همه مهمتر 

/ 0 نظر / 32 بازدید